Varför är det så vanligt att dricka kaffe i Sverige?

Svenskarna hör till de mest kaffedrickande folken i världen. Varför dricks det så mycket kaffe? En orsak är förstås att kaffet har en uppiggande effekt. Tack vare kaffet får man en kick, vilket är välkommet en grå novembermorgon. När det är kallt och ruggigt, vilket det ju ofta är i Sverige, gör kaffet dessutom att […]